Южная Корея

Список наибольших стадионов

Стадион Город Домашняя команда Вместимость
«Чамсиль Олимпик Стэдиум» Сеул «Сеул Е-Ленд» 69 950
«Сеул Уорлд Кап» Сеул сборная, «Сеул» 66 806
«Тэгу» Тэгу «Тэгу» 66 422
«Пусан Асиад» Пусан «Пусан Ай Парк» 53 769
«Инчхон Мунхак» Инчхон 49 084
«Ульсан Мунсу» Ульсан «Ульсан Хёндэ» 44 102
«Сувон Уорлд Кап» Сувон «Сувон Блюуингз» 43 959
«Чонджу Уорлд Кап» Чонджу «Чонбук Хёндэ Моторс» 42 477
«Коян» Коян «Коян Хи» 41 311
«Тэджон Уорлд Кап» Тэджон «Тэджон Ситизен» 40 535
«Хвасон» Хвасон 35 270
«Асан Ва» Ансан «Ансан Полис» 35 000
«Пхаджу» Пхаджу 35 000
«Ыйджонбу» Ыйджонбу 35 000
«Куми Сивик» Куми 35 000
«Пучхон» Пучхон «Пучхон» 34 456
«Кимчхон» Кимчхон 32 000
«Янсан» Янсан 30 000
«Кимхэ» Кимхэ 30 000
«Сувон Спортс Комплекс» Сувон «Сувон» 30 000
«Чечхон» Чечхон 30 000
«Чхонан» Чхонан 30 000
«Чеджу Уорлд Кап» Чеджу «Чеджу Юнайтед» 29 791
«Чханвон Сивик» Чханвон «Чханвон» 27 085
«Соннам» Соннам 27 000
«Пахан Стил Ярд» Пахан «Пхохан Стилерз» 25 000
«Ичхон Сити Стэдиум» Ичхон 25 000
«Иксан» Иксан 25 000
«Сувон» Сувон «Сувон» 24 670
«Каннын» Каннын «Каннын» 22 333
«Инчхон» Инчхон «Инчхон Юнайтед» 20 300
«Чхунчхон» Чхунчхон «Чхунчхон» 20 000
«Пхохан Стил Ярд» Пхохан «Пхохан Стилерс» 17 443
«Аньян» Аньян «Аньян» 17 143
«Тханчхон Спортс Комплекс» Соннам «Соннам Ирхва Чхонма» 16 146
«Чханвон Футбол Центр» Чханвон «Кённам» 15 116
«Санджу Сивик» Санджу «Санджу Санму» 15 042
«Кванъян» Кванъян «Чоннам Дрэгонз» 13 496